MINDENKI KAP EMELÉST – AZ A KÉRDÉS, HOGY TÉNYLEG ANNYIT-E, AMENNYIT AZ EGYEZTETÉSEN ÍGÉRTEK

2024. január 17-én tárgyaltunk újra Maruzsa Zoltán államtitkárral. Az ülés kibővült a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével és elnökhelyettesével és az MZTSZ kéviselőivel. Maruzsa Zoltán vetítéssel készült. Ismertette a várhatóan megjelenő rendelet szövegét. Készülnek a rendeletmódosítások, egy veszélyhelyzeti és egy normálrendelet fog készülni, az utóbbi a végrehajtási rendelet módosítása, és ebben lesznek az érdemi változtatások. Nagy erőkkkel folyik most az egyes fenntartóknak nyújtandó források kiszámítása. 340 milliárd lesz a béremelés fedezete. Csakhogy mivel a levélkére vártak az Uniótól – miért is? – , ezért időzavarban vannak, és csak január 30-án adják át a kinevezéseket. De mi az, ami várható. Mi nem a nagyszámokra, hanem arra voltunk kiváncsiak, hogy az egyes kollégák konkrétan mire számíthatnak. ERRŐL KÉSZÍTETTÜNK EGY TÁBLÁZATOT.

A megjelenő rendelet főbb elemei megegyeznek a nemrégiben megjelent tanárbéremelésről szóló koncepcióval, amely minden pedagógus-munkakörben dolgozóra érvényes lesz, beleértve a pedagógus-végzettségű nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat is. A végrehajtási rendelet módosításában maradnak a koncepcióban szereplő, fokozatonkénti minimumok:

Gyakornok: 528.800 forint

Pedagógus I.: 538.000 forint

Pedagógus II: 555.000 forint

Mesterpedagógus: 630.000 forint

Kutatótanár: 750.000 forint.

A Klebelsberg Központ elnöke az egyeztetésen kifejtette, hogy most nem akarták, hogy differenciálás legyen, mindenki kapja meg lehetőleg azt a százalékot, amellyel a fokozatához tartozó novemberi illetményt növelve a fokozatának megfelelő új alsó határra megállapított illetményt kapjuk, magyarul, minden Gyakornok fokozatba sorolt kapjon 32,2%-ot (ezt eddig is tudtuk, sőt csak ezt tudtuk), minden Pedagógus I. fokozatba sorolt kapjon 31,2%-ot, a Pedagógus II. fokozatban 29,1%-ot, Mesterpedagógus fokozatban 21,2%-ot, Kutatótanár fokozatban 19%-ot.

Az egyetemi szintű – mesterfokozatú – diplomára plusz 2% jár. Kifogásoltuk, hogy ezt csak akkor akarják figyelembe venni, ha a pedagógus az adott diplomát használja. A PDSZ véleménye szerint e tekintetben minden meglévő, pedagógus-szakképzettséget igazoló oklevelet figyelembe kellene venni.

A „tanárbéremelésről” szóló koncepcióban felsorolt tantárgyakat tanító és e tantárgyak tanítására szakképesítéssel rendelkezők számára további 4%-ot kell megállapítani, ami az egyetemi diplomával rendelkezők esetében a 2%-kal emelt illetmény további 4%-kal történő emelését jelenti. Az emelés nyárra is jár. Ezek a tantárgyak a matematika, digitális kultúra, természettudomány, környezettan, fizika, kémia, biológia és a földrajz. Kifogásoltuk, hogy egyes szakok kiemelése helyett miért nem azt „jutalmazzák”, ha valaki több szakkal rendelkezik. Az sem világos, hogy miért pont ezeket a szakokat emelték ki, mikor masszív idegennyelvtanár-hiány is van többek között, de tanítókból és óvodapedagógusokból is kevés van, hogy más szakokat és munkaköröket ne említsünk (pl. gyógypedagógusok). Erre nem volt válasz, illetve annyi igen, hogy az idegennyelvtanárok esetében még átgondolják, hogy a későbbiekben bekerüljenek a fenti módon „honorált” szakok közé.

A 20%-os esélyteremtési illetményrésznek a fenti százalékokkal emelt illetmény lenne az alapja.

Ezekkel együtt, az elhangzottak alapján feltételezett bértábla a következőképpen nézne ki:

Az egyeztetésen bejelentették, hogy 2024. január 30-áig meghosszabbították a kinevezések kiadásának határidejét. Az újabb egyeztetés 2024. január 31-én lesz, ezért

KÉRJÜK, HOGY A HAMAROSAN MEGJELENŐ KÉRDŐÍVÜNKET TÖLTSÉTEK KI, AMINT MEGVAN, HOGY PONTOSAN MENNYI AZ ILLETMÉNYETEK, HOGY MIKOR MEGYÜNK TÁRGYALNI, MÁR RENDELKEZZÜNK KONKRÉT INFORMÁCIÓKKAL, HOGY A BÉREMELÉS TÉNYLEGESEN HOGYAN VALÓSULT MEG!

EZ NAGYON FONTOS, MERT ÍGY TUDUNK NYOMÁST GYAKOROLNI A DÖNTÉSHOZÓKRA, NEM BESZÉLVE ARRÓL, HOGY AZ ESETLEGES HIBÁKRA IS ÍGY HÍVHATJUK FEL A FIGYELMET.

Bekerült a hamarosan megjelenő rendeletbe, hogy azok, akik három évig nem kaptak béremelést, 2,5%-os automatikus illetményemelésben részesülnek. Ennek eléggé kacifántos megfogalmazása így néz ki:

„Ha a pedagógus hároméves vagy ennek egész számú többszörösével azonos mértékű, a 42. §-ban meghatározottak szerint számítandó szakmai gyakorlatot az előző naptári évben fejezett be, és ebben az időszakban illetményemelésben nem részesült, akkor a havi illetményét a munkáltató a tárgyév január 1-jén a tárgyévet megelőző év december havi illetménye legalább 102,5%-ában állapítja meg. E tekintetben nem minősül illetménynövelésnek, ha a pedagógus számára magasabb fokozatba történő átsorolás vagy a teljesítményértékelés eredménye okán lett magasabb illetmény megállapítva.”

Ugyancsak rendelet írja elő, hogy a teljesítményértékelés alapján a béreket nem lehet lefelé eltéríteni. Kérdeztük, hogy akkor ez alapján számíthatunk-e a törvény módosítására is. Erre nem kaptunk ígéretet. A rendelet viszont határozatlan időre elő fogja írni a negatív eltérítés tilalmát. Az lenne azonban megnyugtató, ha ez a törvényből is kikerülne.

Az osztályfőnöki megbízási díjaknál az a terv, hogy a 48 ezer forintos középértéket biztosítaná a fenntartó, a munkaközösségvezetők megbízási díja a 15.200 forint középértékről 20%-kal emelkedne. Ez így azonban sehol nincs leírva, ezt csak a Klebelsberg Központ tervezi. Kérdés, hogy lesz-e rá elegendő fedezet.

A pedagógus-szakképzettséggel nem rendelkezők béremeléséről még mindig nincs semmiféle döntés. Ezt ismét kifogásoltuk, konkrétan, hogy rájuk egyedül a minimálbérről és a garantált bérminimumról szóló rendelet vonatkozik, ill. ennek legalább 107 százaléka, jellemzően 110 százaléka, függetlenül az érintett éveinek számától és végzettségétől. Így ne csodálkozzunk, ha tömegével mennek el a rendszergazdák, vagy más olyan szakképzettséggel rendelkezők, akik másutt a minimális bérnél jóval többet kereshetnek.

Előkerült a szakképzésben bejelentett 32,2%-os emelés is, amelyről annyit lehetett mindössze megtudni, hogy erre 24 ezer oktatóra 61 milliárd forint fedezetet biztosítanak. Mivel rendkívül nagy a területen a szóródás a bérek között, így lesz még dolga a PDSZ szakképzési sztrájkbizottságának, már előre látjuk, mert elképesztő állapotok vannak e területen is.

Továbbra is követeljük, hogy a kötelező óraszám álljon vissza legalább a korábbi, heti 22 óra mértékre, és valamennyi túlmunkát – beleértve az eseti helyettesítést is – fizessék ki. Elfogadhatatlan volt az a válasz, hogy a KK elnöke az ítélettel nem ért egyet. Jogerős bírósági ítéletet nem írhat felül se a munkáltató, se a fenntartó, sem pedig a középirányító szerv. A jogállamisággal összeegyeztethetetlen, hogy az állam képviselői figyelmen kívül hagynak jogerős ítéleteket. Ez ügyben tömeges perek várhatók.

Indulnak a próbaperek azok esetében, akik nem kapták meg a nekik járó végkielégítést, miután 2023. november 30-án megszűnt a jogviszonyuk. A PDSZ jelezte azt is, hogy azok közül, akik nyilatkoztak, hogy nem kívánnak a státusztörvény hatálya alatt dolgozni, majd megszűnt a jogviszonyuk, és később megbízási szerződéssel vagy új jogviszony létesítésével vállalnának munkát a közoktatásban, akkor is elutasítja a tankerületi központ igazgatója a jelentkezésüket, ha egyébként nem tudja betölteni az álláshelyet. A PDSZ véleménye szerint ez súlyos diszkrimináció. A státusztörvény 90 napon belül csak a végkielégítés részleges vagy teljes visszafizetéséről rendelkezik, de olyan szankciót nem ír elő, nem írhat elő, hogy ha valaki aláírta, hogy nem kíván a státusztörvény hatálya alatt dolgozni, végleg el van tiltva az állami intézményekben történtő tanítástól. Most mégis ez történik. Nagyon szomorú, hogy az állítólagosan a teljes állami foglalkoztatotti kört képviselő – valójában a hatalom által létrehozott korporatív szerv – a Nemzeti Pedagógus Kar jelenlévő egyik képviselője, de a Pedagógusok Szakszervezete is úgy nyilatkozott ebben a kérdésben, mintha ez a gyakorlat legalábbis normális lenne. A Nemzeti Pedagógus Kar egyik jelenlévő képviselője, Iszák Tibor azt mondta, hogy felelősen kellett volna dönteni az érintetteknek – mintha legalábbis e döntés örökre szólt volna, és nem lehetséges az, hogy valakinek az élethelyzete változik, a PSZ elnöke pedig azt javasolta, hogy menjen a PDSZ ezzel bírósághoz, ha úgy gondoljuk, hogy diszkriminációról van szó. A TASZ-szal együtt ennek lehetőségét meg fogjuk beszélni, amelybe a PSZ-t is meg fogjuk hívni, hogy együtt tisztázzuk a jogi helyzetet.

A PDSZ összességében a jogaikért kiálló pedagógusok, a diákok és a támogató szülők közösen elért eredményeként értékeli az eddig bejelentett béremelést és azt, hogy e mostani egyeztetésen azt is kimondta a kormány képviselője, hogy mindenkit érinteni fog az emelés, abból senki nem maradhat ki. Az Európai Unió képviselőinek kulcsszerepe volt és van az ígéretek behajtásában, és abban, hogy folyamatosan nyomon követik a bérintézkedéseket, amelyekben az első negyedév végén korrekció várható.

A szakszervezeti egyeztetések, a sztrájktárgyalások és munkabeszüntetések nélkül nem tartanánk itt, de ha megvalósul az emelés úgy, ahogy az a fenti táblázatból is látható, még nem dőlhetünk hátra, hiszen vannak munkakörök, amelyekben még eredményt kell elérni bérügyben is, de nem várathat magára a munkaterhek csökkentése, a tartalmi szabályozás felülvizsgálata, az autonómia, az értelmes és értelmiségi munka feltételeinek megteremtése sem, amivel végre nemcsak vonzóvá válhatna a pedagóguspálya, de végre elérhető lehetne minden gyermek és fiatal számára egy minőségi, modern oktatás is.

A PDSZ ennek érdekében együttműködik a civil szervezetekkel, ám önállóan is indít kampányokat. Ilyen a túlmunka kifizettetésére irányuló kampányunk. Nagyon fontos a 10%-os szervezettség elérése is, mert ezzel a státusztörvény és a végrehajtási rendelete által kollektív szerződésen keresztül biztosítható juttatások is megnyílhatnának. Hogy ezt elkezdjük, csak a közoktatásban dolgozók elhatározásán múlik. Ezért kérjük, hogy ha még nem tetted meg, lépj be a PDSZ-be.

A képre kattintva minden információhoz hozzájuthatsz:

Aki már tagunk, okvetlen olvassa el ezt az írásunkat, mert a kormány a szakszervezeteket anyagilag el akarja lehetetleníteni, ezért megvonja azt a lehetőséget, hogy a munkáltatót bízhassuk meg a tagdíjak átutalásával.

Tagjainktól ezért azt kérjük, hogy számlakezelő bankjuknál rendelkezzenek a tagdíjuk rendszeres havi átutalásáról!

Erről mindent meg lehet tudni itt:

Hasonló cikkek

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk a Kormány beszámolóját, ezúttal Balatoni

Tovább olvasom »

Az Alapítvány adószáma: 19297921-1-42