Közlemény az Oktatási Hivatal szakszervezeteket is érintő kérdőívéről

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete tiltakozik az Oktatási Hivatal 2024. május 21-én kiadott kérdőíve ellen, amelyet – az általa kezelt e-mailcímeket felhasználva – minden pedagógusnak és intézményvezetőnek kiküldött. Egy újabb Nemzeti Konzultációt idéző kérdőív, amelyben úgy kívánják a válaszoló anonimitását „biztosítani”, hogy „csak” az intézmény OM azonosítóját kell megadnia.

Az ilyen populista konzultációk kérdéseire adott válaszokkal sajnos eddig is több olyan kormányzati döntés született, amely ellen a pedagógustársadalom a mai napig tiltakozik. Jó példa erre a teljesítményértékelésről szóló rendelet keletkezéstörténete.

Az Oktatási Hivatal azonban most szintet lépett: ebben a kérdőívben szakszervezetekkel kapcsolatos elégedettségfelmérést is végez, holott a szakszervezeti hovatartozás, a szakszervezetekhez való csatlakozás vagy attól való távolmaradás egyéni munkavállalói jog. Olyan bizalmas információ tehát, amelyhez sem az Oktatási Hivatalnak, sem a munkáltatónak, sem pedig a kormánynak semmi köze – egyiknek sem tartozik a hatáskörébe!

A szakszervezet, a helyi szakszervezeti szerv – alapszervezet vagy szakszervezeti csoport – az oktatásban dolgozók közössége, amelyet az adott munkáltatónál foglalkoztatottak hoznak létre. A szakszervezet tehát nem egy munkavállalóktól, foglalkoztatottaktól független, rajtuk kívül álló szerv, hanem éppen ellenkezőleg: azok közössége. Így ezek a csoportok pontosan azt teszik, amiről helyben döntenek. Országosan pedig annak megfelelően járnak el, amire a szakszervezeti tagok képviselőiken keresztül felhatalmazást adnak.

Az Oktatási Hivatalnak ezért inkább a Nemzeti Pedagógus Karral kapcsolatban kellett volna megkérdezni, hogy az oktatásban dolgozókat mennyire képviselik, mivel ez a szervezet nem alulról, hanem felülről szerveződik, a dolgozók feje fölött működik, ugyanis jogszabályban hozták létre.

Az Oktatási Hivatal szakszervezetekkel kapcsolatos kérdése ebből adódóan egyértelműen a szakszervezetek súlytalanítására, lejáratására irányuló újabb kormányzati lépés!

Arra kérjük tehát kollégáinkat az imént említett okoknál fogva, hogy ne üljenek fel a provokációnak, és ne töltsék ki ezt a kérdőívet! Ne szolgáltassák ki a helyi szervezetek belső adatait, illetve ne adjanak lehetőséget arra, hogy a helyi és országos munkavállalói érdekvédelem utolsó bástyái, a szakszervezetek illetéktelenül egy központi megfigyelés céltábláivá váljanak! Ne engedjük, hogy rólunk alattomosan és ismeretlen céllal információkat gyűjthessenek, amelyeket bármikor kéretlenül felhasználhatnak! Kérjük, ne adjatok alapot és lehetőséget arra, hogy a helyi és országos munkavállalói érdekképviseletet és érdekvédelmet központi intézkedésekkel gyengítsék tovább!

Budapest, 2024. május 21.

A PDSZ Országos Választmánya

Hasonló cikkek

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk a Kormány beszámolóját, ezúttal Balatoni

Tovább olvasom »

Az Alapítvány adószáma: 19297921-1-42