Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy nyilatkoztak, hogy nem kérnek a státusztörvényből, mindenféle eszeveszett módon próbálják palástolni a drámai pedagógushiányt. Emellett azért jut idő a diákok szívatására is…

Katonákat a katedrákra!

A pedagógushiány mértékéről nem tudhatunk pontos számokat, mert ehhez kéne ismerni a számított pedagóguslétszámot. Ezt pedig a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a határozza meg a következőképpen:

(3) A nevelési-oktatási intézményben a pedagógusok finanszírozott létszáma számításának alapja

a) a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete,

b) az átlag óvodai csoport- és iskolai osztálylétszám, valamint

c) a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő.

Ezt viszont a munkáltatók, élükön a legnagyobbakkal, a tankerületi központokkal, nem számolják ki. Így csak a pályáról kilépők valószínűsíthető adataival meg a belépőkkel lehet kalkulálni. Aki megnézi a Közszolgállás-portált, szörnyülködhet, pedig már nem kötelező meghirdetni a pedagógus-álláshelyeket. Vajon miért is nem? Ugyanakkor sorban kapjuk a leveleket azoktól a kollégáktól, akik ezért vagy azért úgy döntöttek, hogy mégis visszamennének a pályára, és vissza is várják őket, csak éppen a tankerületi központ igazgatója ezt nem engedélyezi. Inkább ellátják az órákat eseti helyettesítéssel, a tanórák szétosztásával, nyugdíjassal, hallgatóval, és – egy új törvénymódosítás után – most már átvezényelt katonákkal is.

Persze, ne csodálkozzunk, hogy az oktatásirányítás különböző kreatív megoldásokban gondolkodik, ha már nem sikerült a béremeléssel és a várható teljesítményértékeléssel vonzóbbá tenni a pedagóguspályát, és még bosszút is áll azokon, akik 2023 szeptemberében nem kértek a státusztörvényből.

A közoktatásért felelős miniszter egy rendőr. Ő képviseli a területet a kormányban. A katonáknál pedig az illetékes miniszter fiatalítást rendelt el. Egyébiránt, a honvédek jogállásáról szóló kétharmados törvény ment a levesbe, a rendeleti kormányzással gyakorlatilag bármi megtehető. No, meg ne feledjük, a miniszterelnöknek a pocakos katona a halála. Mindebből logikusan következik az a rendelkezés, amelyet a legújabb salátatörvényben elfogadtak, és ami lehetővé teszi, hogy katonákat vezényeljenek a tankerületi központok iskoláiba, ahol a pedagógushiányt – értsd: a gyermekeket felügyelő felnőttek hiányát – ezzel enyhíteni lehet. Egy közoktatásért felelős rendőr, egy honvédelmi miniszter és egy, az oktatást eddig se különösebben a szívén viselő miniszterelnök ezt frappáns megoldásnak gondolhatja…

Csak azt felejtik el, hogy az iskola nem kaszárnya!

Egészen konkrétan így néz ki az elfogadott törvényszöveg:

 1. §
  A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 4. §-a a következő (6) és (7)
  bekezdéssel egészül ki:
  „(6) Ha olyan hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban álló tiszti vagy altiszti
  állománycsoportba tartozó honvéd vezénylésére kerül sor a tankerületi központhoz, aki az 55.
  életévét betöltötte, a tankerületi központ a vezényeltet köteles fogadni, amennyiben a vezényelt az
  alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a tankerületi központ nem rendelkezik olyan betölthető
  álláshellyel, amely a vezényelt végzettségének megfelel, a tankerületi központ gondoskodik az
  álláshely betöltéséhez szükséges képzés biztosításáról. A képzés elvégzéséig a tankerületi központ
  vezetője határozza meg a vezényelt által ellátandó feladatokat.
  (7) A (6) bekezdés szerinti esetben az (1) bekezdéstől eltérően a nevelő-oktató munkát a tankerületi
  központhoz vezényelt hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban álló honvéd is elláthatja.”

A PDSZ tiltakozik a pedagógusszakma degradálása, a gyermekek, tanulók ellen elkövetett újabb döntés, katonák iskolákba történő kivezénylése ellen. Az iskola nem gyermekmegőrző. A tanulóknak nem felügyelőkre, hanem képzett pedagógusokra van szükségük. Pedagógus-munkakör ellátására pedig nem lehet gyorstalpaló tanfolyamon felkészülni.

Elméleti tesióra?

A Népszavában megjelent, hogy olyan intézményekben, ahol nincs elég tornaterem vagy más, testnevelésóra megtartására alkalmas helyszín, ott tartsanak elméleti tesiórákat, pl. sporttörténetet. Elvégre testnevelésből lehet érettségizni, és ehhez a tárgyhoz is tartoznak elméleti ismeretek. A Belügyminisztérium ugyan cáfolta, hogy ilyen javaslatot tettek volna, de rossz idő esetén mi más választásuk van a pedagógusoknak azokban az intézményekben, ahol egyszerűen nincs elegendő tesióra megtartására alkalmas tér?

No, de mi az előzmény?

A PDSZ már a mindennapos testnevelés bevezetése előtt felhívta a figyelmet, hogy ennek sem a személyi, sem pedig a tárgyi feltételei nem adottak. Ez elég hamar be is bizonyosodott, amit a jogalkotó is elismert azzal, hogy heti két órát testnevelésórán való részvételként be lehetett számítani pl. délutáni sportkörön való részvétellel:

27. § (11)   Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d)   sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással váltható ki.

Ugyanez a rendelkezés 2024. szeptember 1-jétől így néz ki:

27. § (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban és azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelésóra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra váltható ki a sportról szóló törvény szerinti igazolt sportolói jogviszonyban álló versenyző tanuló kérelme alapján – versenyengedély birtokában – a sportszervezet keretei között szervezett edzéslátogatás igazolásával, amennyiben a testnevelésórát közismereti tanóra nem előzi meg vagy nem követi.

Felmentést tehát csak az igazolt versenyzők kaphatnak, az amatőr sportolók nem, és ők is csak speciális esetben. Mikor is? „Amennyiben a testnevelésórát közismereti tanóra nem előzi meg vagy nem követi.” Azaz, ha a tesióra – órarend szerint – valamikor délután, utolsó órára esne. A módosítás indoka a tanulók covidjárvány miatt leromlott fizikai állóképessége. Az megint csak nem érdekelte az „igen”-nel szavazó képviselőket, hogy nem lesz a heti öt testnevelésórához elegendő terem. Az előterjesztő azt is kifogásolta, hogy az iskolák nem átallottak népitáncot vagy más táncfoglalkozást is figyelembe venni, mintha legalábbis az nem számítana egészséges testmozgásnak. De az a lényeg, hogy ennek vége lesz, és punktum. Ha nincs terem, majd lehet fejben tornászni, esetleg focit nézni videón egy átvezényelt katona felügyeletével. Attól bizonyára javulnak a fittségi mutatók Abszurdisztánban.

Pintér úr szerint bizonyára minden a legnagyobb rendben van, de mi a következő egyeztetésen követelni fogjuk az észszerűtlen és káros törvénymódosítás visszavonását.

Ha még nem tetted meg eddig, kérjük, csatlakozz a PDSZ-hez!

Ahhoz, hogy megállítsuk az oktatási kormányzat ámokfutását, nagyon fontos, hogy mi, szervezett munkavállalók, még többen legyünk. Ezért fontos belépni a PDSZ-be, csoportot alakítani (három fő már megteheti), és helyben – de fenntartói szinten is – markánsan kifejezni véleményünket. Ennek a teljesítményértékelésnél, következésképpen a majdani bérek megállapításánál különösen nagy jelentősége lesz. Ezekről és más fontos kérdésekről, így a szakszervezetiségről is szervezünk még több alkalommal fórumot, amelyeknek mindig lesz a PDSZ-tagok számára egy zárt része, ahol szabadon lehet kérdezni, és mindenki teljeskörű, személyre szabott tájékoztatást, tanácsokat kap.

Tehát, ha még nem tetted, csatlakozz a közösségünkhöz, és nem utolsósorban részesülj teljes körű szakszervezeti szolgáltatásokban, így a jogászaink és szakértőink által biztosított jogsegélyben is!

MERT ÍGY TUDUNK KÉPVISELNI ÉS MEGVÉDENI. NE FELEDD: EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!

KATTINTS A PDSZ MEGÚJULT HONLAPJÁRA! Ha tagunk vagy, és még nem állítottál be rendszeres tagdíjátutalást, itt tudsz meg erről minden fontos információt:

Kattints ide!

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy nyilatkoztak, hogy nem kérnek a

Tovább olvasom »

Az Alapítvány adószáma: 19297921-1-42