A PDSZ tiltakozik a körzeti iskolák fizetős magániskolákká alakítása ellen!

A PDSZ tiltakozik minden olyan átszervezés ellen, amelyek állami átalános iskolák és középiskolák alapítványi kézbe történő átadását célozzák, ezáltal közvagyont magánvagyonná alakítanak át.

A PDSZ tiltakozik minden olyan átszervezés, ezen belül intézményátadás ellen, amellyel nem ért egyet az adott iskolába járó gyermekek szülői közössége, a nevelőtestülete és a diákok közössége.

Felszólítjuk a belügyminisztert, hogy ne támogassa, hogy az állami fenntartású Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium az alapítványi fenntartásban működő Gábor Dénes Egyetemhez kerüljön.

A konkrét átadási kezdeményezésről:

A Gábor Dénes Egyetem (GDE) Alapító Okiratában az egyetem létrehozásának céljai között nem szerepel átalános- és középiskolai oktatásra képesítő tanárképzés. Érthetetlen, hogy miért akarja a Gábor Dénes Egyetem általános iskola és gimnázium fenntartását átvenni.

Felmenő rendszerben tandíjas oktatás bevezetése történne, amely mellett a tervek szerint ugyan megmaradna ingyenesen a nemzetiségi oktatás, de mivel az épület befogadóképessége nem változik, a tandíj fizetésével elérhető oktatás nyilvánvalóan a jelenlegi, ingyenes állami oktatásra biztosított férőhelyek szűkítésével valósulhat csak meg.

Az átadás kezdeményezése nem az iskolahasználóktól érkezett, az eddigi szülői visszajelzések alapján egyáltalán nem az ő igényeik alapján került erre sor.

A szülőknek eddig átadott információk alapján tudomásunk szerint nem derül ki, hogy miért pont erre az iskolára esett a GDE vagy az ötletgazdák választása.

Az átszervezés előtt – a köznevelési törvény szerint – kötelező kikérni az intézmény alkalmazotti közössége, az iskolaszék, a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét, a nemzetiségi önkormányzatnak egyetértési joga van. A törvény 83. § (5) bekezdése szerint a vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. Kérjük ezért, hogy ne csak rövid tájékoztatást, hanem az átadás tervének teljes dokumentációját bocsássa a fenntartó a véleményezére jogosultak rendelkezésére! A 15 nap csak ennek átadása után indulhat!

A szülőknek adott tájékoztató levél szerint az egyetem képviselői hangsúlyozták, hogy a fenntartóváltás feltétele a tanárok és a szülők támogatása. Kérjük, hogy a kezdeményező egyet nem értés esetén ennek megfelelően vonja vissza fenntartóváltásra vonatkozó kezdeményezését!

Budapest, 2024. 03. 03.                                                                                  A PDSZ Országos Választmánya

Hasonló cikkek

Elvárások és ajánlatok

A PDSZ beszélgetést szervezett tegnap az önkormányzati választásokon induló jelöltekkel arról, hogy az oktatás problémáinak megoldásában milyen – a mainál nagyobb – szerepet szánnának az önkormányzatoknak, és a PDSZ által

Tovább olvasom »

Az Alapítvány adószáma: 19297921-1-42