PDSZ: Érdekvédelem, jogvédelem, függetlenség, szolidaritás, szolgáltatás
A jogalkotás tapasztalatairól három törvénymódosítás tükrében
2018. november 21. 11:21
A PDSZ a régi-új kormányzat első félévében nem tapasztalt jelentős elmozdulást a jogalkotás gyakorlatát illetően, melynek következtében az előzetes egyeztetések hiánya továbbra is gátolja a jogállamokra jellemző működést. Állításunk alátámasztásául három törvény módosítását hozzuk példaként. A módosító javaslatok között a tartalmi összefüggés áttételes, de a módszer, ahogy ezeket a kormányzat szeretné elfogadtatni, komoly hasonlóságokat mutat, hiszen az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően ez idáig az érintettek véleményének kikérése nélkül, a jogalkotás írott és íratlan szabályait megkerülve zajlik a törvénykezési folyamat.A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása


Ezen belül a Kjt. 7. §-ának módosítása az oktatásban érintett szakszervezetek számára különös jelentőséggel bír, hiszen az érdekegyeztetés kérdéskörét szeretné rendezni a tankerületek, járások, megyék vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban elfogadhatatlan, hogy a hamarosan az Országgyűlés napirendjére kelülő javaslatról nem kérték ki az oktatásban érintett szakszervezetek véleményét.
 A PDSZ e tárgyban megfogalmazta módosító javaslatait, amelyet eljuttattunk a parlamenti pártokhoz és mellékelünk ehhez a közleményhez is.


A szakképzési törvény módosítása


A PDSZ a Szakképzési Innovációs Tanácsnak (SZIT), alakulása, szeptember eleje óta tagja. Ezt a tanácsadó testületet azzal a céllal hívta össze az Innovációs és Technológiai Minisztérium, hogy az átalakításra szoruló szakképzés jogszabályi hátterére az érintettekkel közösen, azokat már az előkészítő folyamatba bevonva tegyen javaslatot. A SZIT a demokrácia elvárásainak megfelelően kezdte meg működését, ám ebbe a működésbe nemrégiben zavar jelentkezett, hiszen a kormány a nélkül nyújtott be jelentős módosításokat a szakképzési törvényről (pl. kancellári rendszer), hogy kikérte volna az általa elsősorban e célból létrehozott testület véleményét. Amikor mindezt a PDSZ szóvá tette a SZIT legutóbbi ülésén, a minisztérium időhiánnyal magyarázta az eljárást. Azóta lezajlott a javaslat általános vitája. Nagyon sajnáljuk, hogy így történt, hiszen a Szakképzési Innovációs Tanácsban valóban konstruktív munka folyik, s a jelenlegi politikai közegben ez nagy és úgy tűnik, igen törékeny érték.
A PDSZ felhívja a figyelmet arra, hogyha hasonló súlyú, a szakszervezet demokráciáról alkotott felfogásával össze nem egyeztethető esetet tapasztal, mérlegelni fogja a további együttműködés lehetőségeit.


A gyülekezési jog korlátozása


A PDSZ  - mint a gyülekezési jog teljes szabadságában erősen érdekelt szervezet - az Alkotmány legutóbbi, 7. módosításakor jelentősen exponálta magát ezen szabadságjog szűkítésével szemben, ezért nem hagyhatja szó nélkül annak újabb korlátozására tett javaslatot.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy ilyen alkotmányos alapjogot a településkép védelméről szóló törvényben, s ebből levezetve akár önkormányzati rendelettel is korlátozni lehessen.
Követeljük, hogy az illetékesek vonják vissza ezt a javaslatot, s hagyjanak fel az ilyen típusú jogalkotással.

Budapest, 2018. november 21.


Szűcs Tamás
      elnök

Kapcsolódó tartalmak
Letölthető állományok
Képgalériák
2019. december 24.
2019. december 01.
Cimkefelhő
Naptár
Videók
2019. május 05. 17:16
2019. április 03. 21:13